Zgodnie z opublikowanymi danymi Urzędu w 2019 roku grunty leśne zajmowały powierzchnię ponad 9,4 mln ha, a lasy ponad 9,2 mln ha - co stanowiło 29,6 proc. powierzchni kraju.

GUS zwrócił przy tym uwagę, że powierzchnia polskich lasów sukcesywnie się zwiększa. W porównaniu do 2018 r. lasy zajmowały blisko 4 tys. ha więcej. Jest to efektem m.in. zalesiania gruntów nieleśnych użytkowanych rolniczo lub stanowiących nieużytki.

- Według standardu przyjętego dla ocen międzynarodowych, uwzględniającego grunty związane z gospodarką leśną, udział powierzchni gruntów leśnych w powierzchni lądowej kraju w 2019 r. wynosił 30,9 proc. - dodano.

Z danych GUS wynika, że zdecydowana większość lasów w Polsce to lasy publiczne (80,7 proc.) Lasy Państwowe zarządzały 76,9 proc. ogólnej powierzchni lasów.

- W Polsce na jednego mieszkańca przypadało 0,241 ha lasów - dodano.

GUS poinformował ponadto, że w 2019 roku ponad 3,9 mln ha lasów (42,3 proc.) miała status lasów ochronnych, czyli pełniących funkcje pozaprodukcyjne.

Z danych GUS wynika, że w ub.r. w Polsce pozyskano ponad 42,3 mln m sześc. drewna w tym 40,6 mln m sześc. grubizny (o 3,2 mln m sześc. mniej niż w 2018 r.) oraz ponad 1,7 mln m sześc. drobnicy. Dodano, że w porównaniu do 2018 r. pozyskanie drewna ogółem spadło o 7,1 proc.

GUS wskazał ponadto, że w ramach "ubocznego użytkowania lasu" w 2019 r. skupiono ponad 4,4 tys. ton owoców leśnych (o 2,7 proc. mniej niż w 2018 r.) i 5,9 tys. ton grzybów (wzrost o 81 proc.).

- W 2019 r. skupiono 14,7 tys. ton dziczyzny (wzrost o 11,9 proc. w stosunku do 2018 r.), z czego 45 proc. stanowiły jelenie - podsumowano.