Na rynku rolnym w listopadzie utrzymał się sezonowy spadek cen zbóż i ziemniaków. Znacznie powyżej poziomu ubiegłorocznego kształtowały się przeciętne ceny podstawowych produktów rolnych, z wyjątkiem cen ziemniaków. Ciepła i w zasadzie bezdeszczowa pogoda w listopadzie br. stwarzała dobre warunki dla zbioru roślin okopowych i pastewnych. Występujący na obszarze całego kraju duży niedobór opadów przyczynił się natomiast do dalszego pogorszenia warunków wilgotnościowych gleby. Niedobór wilgoci miał niekorzystny wpływ na wschody i rozwój roślin ozimych oraz utrudniał wykonywanie orek przedzimowych - podaje GUS.

Szacuje się, że zbiory zbóż ogółem były w bieżącym roku mniejsze o 1,7 proc. od ubiegłorocznych, a w porównaniu do średniej z lat 2001-2005 pozostały na niezmienionym poziomie. Przy wyraźnie niższej niż w ub. roku powierzchni upraw rzepaku i rzepiku, ich zbiory były dużo mniejsze niż przed rokiem (o 16,5 proc.), ale znacznie wyższe (o 58 proc.) od średnich z lat 2001-2005.

Na wielkość zbiorów tych upraw wpłynęły przede wszystkim niesprzyjające warunki meteorologiczne w końcowej fazie wegetacji, powodujące zmniejszenie i pogorszenie jakości plonów. Wyższa niż w ub. roku była m.in. produkcja owoców z drzew (o 28,7 proc.), warzyw gruntowych (o 14,5 proc.), buraków cukrowych (o 13,5 proc.) oraz ziemniaków (o 10,8 proc.).