Marek Sawicki, minister rolnictwa gościł swojej odpowiedniki z Wielkiej Brytanii. Ministrowie zgadzają się z tym, aby można było przesuwać pieniądze z I do II filara.

Dzisiejsze rozmowy koncentrowały się wokół dokumentu przedstawionego w ubiegłym tygodniu przez komisarza Daciana Ciolosa. Jak podkreślił minister Marek Sawicki dokument ten jest dobrą podstawą do dalszych rozmów i poszukiwania najkorzystniejszych rozwiązań, które przyczyniłyby się do rzeczywistej reformy Wspólnej Polityki Rolnej, a nie tylko do kosmetycznych jej zmian.

Minister Jim Paice podkreślił, że rząd brytyjski chce zaangażować się w dyskusję o przyszłości Wspólnej Polityki Rolnej z nowymi krajami członkowskimi, a zwłaszcza z Polską. „Jesteśmy gotowi nie tylko do współpracy, ale i wsparcia Polski w czasie Prezydencji” – powiedział dzisiejszy gość.

„Reforma musi być znacząca, musi przygotować nas do oczekujących wyzwań” – powiedział minister Jim Paice i dodał – „Sympatyzujemy z polskim stanowiskiem w sprawie płatności bezpośrednich i dążenia do ich wyrównania. Będziemy do tego zagadnienia podchodzili bardzo konstruktywnie”.

„Już za siedem miesięcy czeka nas polska prezydencja” – powiedział minister Marek Sawicki i dodał, że „to duże wyzwanie, gdyż przed nami dwie ważne reformy – Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej”.

Źródło: farmer.pl