Z mapy zagrożenia pożarowego lasów opublikowanej na stronie Instytutu Badawczego Leśnictwa wynika, że w poniedziałek najwyższy poziom zagrożenia pożarowego prognozowany jest w lasach w przeważającej części województw: zachodniopomorskiego (bez zachodniej części), pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, kujawsko-pomorskiego, podlaskiego, wielkopolskiego, lubuskiego, łódzkiego, północy dolnośląskiego i śląskiego oraz mazowieckiego.

Na pozostałym obszarze, czyli głównie na wschodzie Polski, obowiązuje alert o średnim zagrożeniu pożarami. Tylko w woj. opolskim zagrożenie pożarami jest małe. Na południu kraju - czyli w południowych powiatach Małopolski, Podkarpacia, Śląska i Dolnego Śląska nie obowiązuje żaden alert.

Prognoza zagrożenia pożarowego jest wykonywana w 42 strefach prognostycznych na podstawie pomiarów wilgotności ściółki sosnowej, wilgotności względnej powietrza oraz opadów i określa możliwość wystąpienia pożaru w dniu jej wykonania.

Pomiary meteorologiczne prowadzone są dwa razy dziennie w kilku miejscach każdej ze stref. Prognoza jest wykonywana przez Lasy Państwowe w okresie zagrożenia pożarowego - od 1 marca do 30 września.