"Ocenia się, że w II kwartale br. dynamika cen żywności będzie zbliżona do notowanej w trzech pierwszych miesiącach br. Do nowych zbiorów może się utrzymać zwyżkowa tendencja cen produktów roślinnych (owoców, warzyw, artykułów zbożowych, tłuszczów roślinnych), przy dalszej redukcji cen masła, serów dojrzewających i cukru" - napisali eksperci IERIGŻ w majowym raporcie.

"Możliwe jest przyspieszenie dynamiki wzrostu cen mięsa, w tym zwłaszcza wieprzowego wskutek zmniejszenia produkcji i opłacalności importu. Nie przewiduje się istotnych zmian popytu na żywność z uwagi na spodziewany wzrost wynagrodzeń i pozytywne tendencje na rynku pracy" - napisali.

Według oceny ekspertów IERiGŻ w kwietniu na rynku zbóż dominowały oczekiwania na obniżki cen pod wpływem dobrych prognoz co do przyszłych zbiorów i większej oferty tańszych zbóż z importu.

"Wobec wysokich cen zbóż w krajowych ofertach zmalały obroty zbożami. Można oczekiwać, że wraz ze zbliżaniem się do końca przednówka zacznie zwiększać się podaż zbóż od krajowych dostawców, którzy będą chcieli sprzedać przechowywane zboże przed nowymi zbiorami. W tej sytuacji spadkowe tendencje cen mogą się nasilić, ale do nowych zbiorów ceny zbóż będą wysokie" - napisano w raporcie.

Z oceny ekspertów IERiGŻ podwyżki cen żywności przestały być czynnikiem inflacjogennym.

"Jeśli obecne prognozy zapowiadające dobre zbiory zbóż i innych ziemiopłodów sprawdzą się, może nawet nastąpić odwrócenie tendencji, a żywność relatywnie nie zdrożeje, mimo spodziewanych podwyżek cen mięsa" - napisano.

W kwietniu 2008 r. w porównaniu z marcem wzrosła cena skupu wszystkich warzyw ze zbiorów ubiegłorocznych zarówno do bezpośredniego spożycia, jak i do przetwórstwa oraz przeznaczonych na eksport.

W kwietniu 2008 r. ceny hurtowe wszystkich owoców były wyższe niż w miesiącu poprzednim (poza bananami i winogronami), a najbardziej wzrosły ceny hurtowe cytryn (o 11 proc.). Wyższe niż w marcu 2008 r. były ceny oferowane za jabłka przez firmy eksportowe (o 8 proc.) i spółdzielnie ogrodnicze (o 6 proc.). O 26 proc. obniżyły się ceny skupu jabłek kierowanych do przetwórstwa.

Źródło: PAP