Konferencja adresowana jest do osób działających na rzecz rozwoju sieci zagród edukacyjnych. Celem konferencji jest integracja i wymiana doświadczeń środowiska działającego na rzecz rozwoju Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych oraz upowszechnienie wiedzy specjalistycznej mającej znaczenie dla rozwoju gospodarstw edukacyjnych w Polsce, a co za tym idzie wspieranie rozwoju obszarów wiejskich.
Zlot odbędzie się w dniach 17-19 listopada br. w Krakowie.
Miejsce zlotu: Stara Zajezdnia, ul. Św. Wawrzyńca 12. Obiekt znajduje się w  historycznej dzielnicy Kazimierz.

Konferencja jest częścią szerszego programu edukacyjnego przyjętego przez CDR Oddział w Krakowie, zmierzającego do rozwoju Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych w Polsce.

Osoba odpowiedzialna za rekrutację Sylwia Filas, Zespół Metodyki, Doskonalenia Zawodowego i Kontroli Doradztwa Rolniczego, CDR O/Kraków, tel. : 12 424 05 54.