Nieprawidłowości w zakresie cech fizykochemicznych, mikrobiologicznych i organoleptycznych zdarzały się rzadziej - odpowiednio u 14,2 proc., 2 proc. oraz 1,5 proc. partii objętych kontrolą.

Pośród produktów z grupy Premium - produkowanych metodami ekologicznymi, z mleka koziego lub owczego, posiadających znaki jakości (m. in. „Poznaj Dobrą Żywność"), wyróżnienia bądź certyfikaty, wpisanych na „Listę produktów tradycyjnych" - wymagań znakowania nie spełniało prawie 22 proc. skontrolowanych partii. W zakresie cech mikrobiologicznych wymagań nie spełniało aż 10 proc. partii takich produktów, cech fizykochemicznych - 9 proc. oraz cech organoleptycznych - 1,4 proc. partii poddanych kontroli.

Przetwory z grupy Premium wyróżniały się na tle konwencjonalnych przetworów mlecznych znacznie większą liczbą zakwestionowanych partii pod kątem ich cech mikrobiologicznych (10 proc. partii Premium do mniej niż 2 proc. partii konwencjonalnych). Natomiast lepiej wypadły w zakresie cech fizykochemicznych (9 proc. do 14,2 proc.).

W III kwartale 2011 r. zaobserwowano poprawę jakości handlowej konwencjonalnych przetworów mlecznych w stosunku do wyników z inspekcji przeprowadzonej w I kwartale. Największa poprawa nastąpiła w zakresie cech fizykochemicznych - zakwestionowano o 7,1 p. proc. mniej partii oraz cech organoleptycznych - 4,6 p. proc. mniej. Zmniejszyła się również liczba źle oznakowanych partii - o 2,1 p. proc.

Badania przeprowadzono w 68 zakładach przetwórstwa mlecznego (skontrolowano 38,1 proc. producentów przetworów mlecznych zarejestrowanych w WIJHARS), w tym w 2 zakładach zajmujących się produkcją wyrobów konwencjonalnych i jednocześnie prowadzących działalność w zakresie rolnictwa ekologicznego oraz w 1 podmiocie prowadzącym działalność w zakresie rolnictwa ekologicznego.

Celem kontroli było sprawdzenie jakości handlowej przetworów mlecznych, głównie mlecznych napojów fermentowanych, masła, przetworów mlecznych kozich i owczych oraz przetworów mlecznych z dodatkiem mleka koziego lub owczego, z uwzględnieniem produktów z grupy Premium, w zakresie zgodności z obowiązującymi przepisami oraz deklaracjami producentów.