Według stanu na koniec czerwca 2011 r. w Zasobie WRSP pozostaje 2,043 mln ha, w tym prawie 88 tys. ha zajmowały tzw. „grunty obce”, tj. takie, które z mocy prawa przeszły w trwały zarząd lub na własność innych podmiotów, lecz nie zostały jeszcze protokolarnie przez nie przejęte (grunty pod wodami płynącymi, które przeszły do regionalnych zarządów gospodarki wodnej i właściwych marszałków województw). W dzierżawie jest 1,550 mln ha, czyli 75 proc. powierzchni Zasobu.

W 2011 r. w proces przygotowania do sprzedaży zaangażowanych zostanie 25 proc. dyspozycyjnej powierzchni gruntów Zasobu, którą Agencja ocenia na 1,2 mln ha.