Zgodnie z komunikatem IMGW stan alarmowy został przekroczony: na 7 stacjach wodowskazowych w dorzeczu Wisły, maksymalnie w Brynicy o 36 cm; na 3 stacjach wodowskazowych w dorzeczu Odry, maksymalnie o 60 cm w Branicach na Bocznym korycie Opawy.

Z kolei stan ostrzegawczy został przekroczony: na 27 stacjach wodowskazowych w dorzeczu Wisły, na 11 stacjach wodowskazowych w dorzeczu Odry, na 1 stacji wodowskazowej w dorzeczach Przymorza.

Wezbrania z przekroczeniem stanów alarmowych występują w woj. śląskim: zlewnie: Małej Wisły, Brynicy, Przemszy, Soły (okres ważności do soboty do godz. 9), zlewnia górnej Odry (okres ważności do piątku do godz. 12); woj. opolskim: zlewnie dopływów Odry (okres ważności do piątku do godz. 18); woj. łódzkim: zlewnia Pilicy (okres ważności do niedzieli do godz. 9), zlewnia Warty i Widawki (okres ważności do niedzieli do godz. 10).

IMGW podało także, że wezbrania z przekroczeniem stanów ostrzegawczych, miejscami alarmowych występują w woj. małopolskim: zlewnie: Soły, Skawy, Raby, Dunajca, Ropy (ważne do soboty do godz. 9); woj. śląskim: zlewnia górnej Warty (ważne do soboty do godz. 12) kont. na kolejne 2 doby, zlewnia Prosny (ważne do niedzieli do godz. 10); woj. świętokrzyskim: zlewnie: Nidy, Czarnej Staszowskiej, Koprzywianki, Kamiennej (ważne do soboty do godz. 18); woj. dolnośląskim: zlewnie dopływów środkowej Odry (ważne do soboty do godz. 15); woj. mazowieckim: dopływy środkowej Wisły (ważne do niedzieli do godz. 12); woj. opolskim: zlewnia górnej Prosny (ważne soboty do godz. 10).

Instytut Meteorologii informuje również o prognozie hydrologicznej dla Polski w dorzeczu Wisły, Odry, w rzekach Przymorza i na Żuławach. "Na górnej i środkowej Wiśle wystąpią wzrosty stanu wody w strefie wody wysokiej, miejscami powyżej stanów ostrzegawczych. Prognozowane wzrosty stanów wody i utworzenie się fali wezbraniowej spowodowane są spływem wód opadowych i roztopowych z górnej części zlewni".

IMGW podaje, że w zlewniach dorzecza górnej Wiśle oraz lewostronnych dopływów Wisły środkowej przewiduje się dalsze wzrosty stanu wody powyżej stanów ostrzegawczych, miejscami także alarmowych. Tendencja wzrostowa będzie utrzymywać się przez kolejne dwie doby, potem nastąpi stabilizacja i spadek stanu wody.

Z kolei na prawobrzeżnych dopływach górnej Wisły, poniżej ujścia Wisłoki i na prawobrzeżnych dopływach środkowej Wisły prognozuje się wzrosty stanu wody do strefy wody wysokiej.

W zlewni Narwi i Bugu początkowo przeważać będą wzrosty, w strefie wody wysokiej z możliwością przekroczenia stanów ostrzegawczych, w wyniku opadów występujących oraz prognozowanych na najbliższą dobę.

Po 2 maja prognozowana jest stabilizacja i wahania związane z przemieszczaniem się wody w zlewni. "Przekroczenia stanów ostrzegawczych i alarmowych będą utrzymywać się w ciągu najbliższych kilku dni, następnie prognozowane są wahania stanu wody związane ze spływem wody z górnych obszarów zlewni" - czytamy w komunikacie IMGW.

W dorzeczu Odry "w okresie prognostycznym na górnej Odrze prognozuje się wzrosty stanu wody w strefie wody wysokiej, miejscami powyżej stanów ostrzegawczych. Na odcinku środkowej Odry stan wody będzie ulegał lokalnym wahaniom w strefie wody średniej. Na dolnej Odrze przewiduje się stabilizacje i nieznaczne wzrosty w strefie wody średniej" - pisze Instytut.

IMGW dodaje, że "w zlewniach dopływów górnej i środkowej Odry stany wody będą stopniowo wzrastać. W zlewniach Osobłogi, Małej Panwi, Nysy Kłodzkiej występujące i prognozowane opady spowodują dalsze wzrosty stanów wody miejscami powyżej stanów ostrzegawczych. Od niedzieli (30.04) w związku z zanikaniem opadów stany wody będą miejscami ulegały wahaniom związanym ze spływem wody z górnych części zlewni. Nastąpi stopniowe opadanie i stabilizacja sytuacji hydrologicznej".

Według danych IMGW "stany wody w zlewniach górnej i środkowej Odry będą układały się w strefie wody wysokiej i średniej, lokalnie powyżej stanów ostrzegawczych, a nawet alarmowych. Praca zbiorników retencyjnych będzie miała wpływ na przebieg stanów wody na Bystrzycy poniżej Lubachowa, na Bobrze poniżej Pilchowic i na Kwisie poniżej Leśnej".

Na górnej i środkowej Warcie prognozowane są wzrosty stanu wody, na dolnej Warcie niewielkie wahania. Na mniejszych dopływach Warty dominować będą wzrosty stanu wody. Stany wody układać się będą w strefie wody średniej i wysokiej i miejscami powyżej stanów ostrzegawczych a nawet alarmowych. Na Noteci i dopływach dominować będą spadki i stabilizacja stanów wody. Stany wody układać się będą w strefach wody średniej, lokalnie wysokiej.

Z komunikatu IMGW wynika, że w rzekach Przymorza i na Żuławach w ciągu okresu prognostycznego, w związku z przewidywanym wiatrem z kierunku północnego (od soboty) i północno-zachodniego na wybrzeżu, w ujściowym odcinku Odry i Wisły, na Zalewie Wiślanym i Szczecińskim oraz na Żuławach przewiduje się okresowe wzrosty poziomów wody głównie w strefie stanów średnich. Na rzekach Przymorza przewidywane są niewielkie wahania stanów wody.

Instytut dodaje, że w zlewniach Łyny i Węgorapy prognozuje się na ogół wahania poziomu wody, lokalnie z tendencją wzrostową w strefie wody dolnej wysokiej i średniej, spowodowane prognozowanymi opadami atmosferycznymi oraz pracą urządzeń hydrotechnicznych.

"Lokalnie stany wody mogą ulegać wahaniom spowodowanym pracą urządzeń hydrotechnicznych i zmianami odpływów ze zbiorników retencyjnych, o których IMGW-PIB nie jest informowane" - zastrzeżono w komunikacie IMGW.

IMGW zaznacza, że według aktualnych danych obserwacyjnych i prognostycznych sytuacja hydrologiczna po wzrostach stanu wody w dniach 28-30.04 będzie ulegać stabilizacji. "Nie spodziewamy się wystąpienia zagrożenia powodziowego to znaczy wystąpienia wody z koryt większych rzek" - podkreśla IMGW.