Alertem drugiego stopnia objęte są województwa małopolskie, świętokrzyskie oraz śląskie, a ostrzeżeniem pierwszego stopnia Mazowsze, woj. łódzkie oraz południe woj. opolskiego. Na obszarze objętym alertem drugiego stopnia wysokość opadów może dojść do nawet 155 mm. Prawdopodobieństwo opadów w strefach objętych alertami wynosi między 80 a 90 proc.

Ostrzeżenie pierwszego stopnia oznacza, że przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne i zagrożenie dla zdrowia oraz życia. Natomiast drugiego stopnia, że zjawiska te mogą być bardziej zintensyfikowane.