Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał w poniedziałek ostrzeżenie pierwszego stopnia dla południowej części województw opolskiego, śląskiego, małopolskiego oraz podkarpackiego. Na tych terenach przewiduje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 20 km/h do 80 km/h.

Ostrzeżenie pierwszego stopnia to najłagodniejsze w trójstopniowej skali ostrzeżeń IMGW. Oznacza ono, że należy spodziewać się warunków sprzyjających wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne.

IMGW zaleca w związku z tym ostrożność i śledzenie komunikatów o pogodzie.