Drugi stopień ostrzeżeń hydrologicznych obowiązuje w rejonach: ujścia Odry na wodach Zalewu Szczecińskiego (woj. zachodniopomorskie) oraz wybrzeża wschodniego (Bałtyk Południowo-Wschodni i rzeki Przymorza, woj. pomorskie). Ponadto, także w okolicach Zlewni Pisy, Łyny i Węgorapy (woj. warmińsko-mazurskie) oraz Zlewni Nidy, Kamiennej na odcinku Kamiennej poniżej zbiornika Brody Iłżeckie i Czarnej, a także poniżej zbiornika Chańcza (woj. świętokrzyskie).

IMGW ostrzega, że w związku z wysokim napełnieniem Bałtyku i spływem wód opadowych, a także prognozowanym silnym wiatrem przewiduje się duże wahania i wzrosty poziomów wody powyżej stanów ostrzegawczych, lokalnie z możliwością przekroczenia stanów alarmowych.

Z kolei na wodach wewnętrznych Bałtyku Południowego (woj. zachodniopomorskie) oraz na Żuławach i Zalewie Wiślanym (woj. pomorskie i warmińsko-mazurskie) obowiązują ostrzeżenie pierwszego stopnia.

Ostrzeżenie pierwszego stopnia oznacza, że przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne i zagrożenie dla zdrowia oraz życia.

Drugi stopień ostrzeżenia oznacza duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Zalecenia są podobne jak w stopniu trzecim.