Ostrzeżenia hydrologiczne wydane dla zlewni Nysy Łużyckiej, Nysy Kłodzkiej, Kwisy Górnej i rzeki Bóbr obowiązują od niedzieli godz. 15 do poniedziałku godz. 9.

Pierwszy stopień ostrzeżenie oznacza, że stan wody na rzekach układa się w strefie poniżej stanów ostrzegawczych, przy czym przewidywany jest znaczący wzrost stanu wody z możliwością lokalnego, krótkotrwałego osiągnięcia albo przekroczenia stanów ostrzegawczych lub alarmowych.