Średnia miesięczna temperatura powietrza w maju 2021 r. w prawie całej Polsce powinna mieścić się w normie wieloletniej z lat 1981-2010. Na północy kraju (Pomorzu Gdańskie i Środkowe, Warmia i Mazury, Suwalszczyzna) średnia temperatura może kształtować się powyżej normy.

Prognoza średniej miesięcznej temperatury powietrza i miesięcznej sumy opadów atmosferycznych na maj 2021 r. dla wybranych miast w Polsce. Źródło: IMGW
Prognoza średniej miesięcznej temperatury powietrza i miesięcznej sumy opadów atmosferycznych na maj 2021 r. dla wybranych miast w Polsce. Źródło: IMGW

Prognoza średniej miesięcznej temperatury powietrza i miesięcznej sumy opadów atmosferycznych na maj 2021 r. dla wybranych miast w Polsce. Źródło: IMGW-PIB

Miesięczna suma opadów atmosferycznych na przeważającym obszarze Polski najprawdopodobniej mieścić się będzie w normie. W centrum kraju (Mazowsze, Wielkopolska, Ziemia Łódzka, Kujawy, Lubelszczyzna) możliwa suma opadów powyżej normy.

Norma średniej temperatury powietrza i sumy opadów atmosferycznych dla maja z lat 1981-2010 dla wybranych miast w Polsce wraz z prognozą na maj 2021 r. Źródło: IMGW
Norma średniej temperatury powietrza i sumy opadów atmosferycznych dla maja z lat 1981-2010 dla wybranych miast w Polsce wraz z prognozą na maj 2021 r. Źródło: IMGW

Norma średniej temperatury powietrza i sumy opadów atmosferycznych dla maja z lat 1981-2010 dla wybranych miast w Polsce wraz z prognozą na maj 2021 r. Źródło: IMGW-PIB

Oznaczenie pojęć „powyżej normy", „poniżej normy" i „w normie"?

W IMGW-PIB, podobnie jak w innych ośrodkach meteorologicznych na całym świecie, średnią miesięczną temperaturę powietrza/miesięczną sumę opadów atmosferycznych dla danego miesiąca prognozuje się w odniesieniu do normy wieloletniej przyjmowanej za okres 1981-2010.

Wartości średniej miesięcznej temperatury/miesięcznej sumy opadów z tego 30-letniego okresu sortuje się od najniższej do najwyższej, 10 najniższych wartości wyznacza średnią temperaturę/sumę opadów w klasie „poniżej normy”, 10 środkowych „w normie”, a 10 najwyższych „powyżej normy”.

Gdy przewidywana jest średnia temperatura/suma opadów:

  •  powyżej normy można zakładać, że prognozowany miesiąc będzie cieplejszy/bardziej mokry od co najmniej 20 obserwowanych, tych samych miesięcy w latach 1981-2010,
  •  poniżej normy można zakładać, że prognozowany miesiąc będzie chłodniejszy/bardziej suchy od co najmniej 20 obserwowanych, tych samych miesięcy w latach 1981-2010,
  • w normie można zakładać, że prognozowany miesiąc będzie podobny do typowych 10 obserwowanych, tych samych miesięcy w latach 1981-2010.

Jak interpretować pojęcia „powyżej normy” i „poniżej normy”?

Prognoza maja ze średnią temperaturą powietrza „powyżej normy” nie jest równoznaczna z tym, że występować będą np. dni z temperaturą maksymalną powyżej 25°C, a prognoza ze średnią „poniżej normy” np. dni z temperaturą minimalną poniżej 0°C.

Jednocześnie prognoza średniej temperatury „poniżej normy" nie wyklucza pojawienia się dni z temperaturą maksymalną powyżej 25°C, a prognoza „powyżej normy” dni z temperaturą minimalną poniżej 0°C. Należy pamiętać, że prognozowana średnia temperatura odnosi się do średniej temperatury całego miesiąca, do temperatury notowanej zarówno za dnia, jak i w nocy.

Prognoza majowej sumy opadów „powyżej normy” nie oznacza, że zdarzać się będą intensywne opady deszczu i silne burze, równocześnie prognoza "poniżej normy" nie odrzuca możliwości wystąpienia takich zjawisk. 

Prognozowana suma opadów odnosi się do sumy opadów ze wszystkich dni w miesiącu. W prognozach nie jest określany rodzaj opadu (śnieg lub deszcz).

Będzie czy nie będzie padać deszcz w maju?

Jak podkreślają eksperci IMGW temperatura powietrza w maju br.  będzie oscylowała powyżej normy z lat 1981-2010.

Wyższe temperatury odczują mieszkańcy Suwalszczyzny, Pomorza Gdańskiego, a także Warmii i Mazur. Warto podkreślić że przed ciepłym okresem, który zapanuje praktycznie dopiero od drugiej połowy maja Na początku miesiąca będzie nadal chłodno.

A jak prognozują synoptycy IMGW co do ilości i częstotliwości opadów deszczu w maju?

Wedle zapewnień ekspertów IMGW, będą się one mieścić się w normie trzydziestoletniej na większości obszarów naszego kraju. Opady przekraczające obfitość średnią wystąpią jedynie w województwie mazowieckim, łódzkim, lubelskim a także i kujawsko-pomorskim.

Dlaczego prognozy długoterminowe obarczone są błędem?

Pomimo coraz większej mocy obliczeniowej superkomputerów i szerokiej wiedzy o procesach pogodowych, wciąż nie można uniknąć błędów i różnic w prognozach na tak długi okres w przyszłość.

Wynikają one zarówno z ryzyka wystąpienia nagłych (często lokalnych) zjawisk meteorologicznych, które mogą zaburzyć prognozowane procesy pogodowe, jak i z samej różnorodności wykorzystywanych w modelach prognostycznych założeń fizycznych oraz równań matematycznych i statystycznych. Nie jest możliwy dokładniejszy opis przewidywanej pogody z tak dużym wyprzedzeniem.

Należy pamiętać, że prognoza jest orientacyjna i ma  tylko charakter eksperymentalny i dotyczy średniego przebiegu dla całego prognozowanego regionu i danego okresu prognostycznego.

Sprawdź najnowsze oferty na Giełdzie Rolnej.