Instytut informuje, że w zlewniach Olzy, Psiny, Rudej, Bierawki i Kłodnicy poziomy wód mogą osiągać stany wysokie.

W sytuacji wystąpienia opadów powyżej 60 mm, stany alarmowe mogą być lokalnie przekroczone o 100 cm.

IMGW ostrzega przez niebezpieczeństwem związanym z przebywaniem nad brzegami rzek i lokalnymi podtopieniami terenów obniżonych i bezodpływowych