Według IMGW przymrozki wystąpią na całym obszarze województw pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego i lubelskiego. W województwach łódzkim i wielkopolskim wystąpią w północnych powiatach, zaś na Śląsku, Podkarpaciu i Małopolsce w południowych.

Ostrzeżenie pierwszego stopnia to najłagodniejsze w trójstopniowej skali ostrzeżeń IMGW. Oznacza, że należy spodziewać się warunków sprzyjających wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie dla zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne.

IMGW zaleca śledzenie komunikatów pogodowych.