Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia trzeciego stopnia w związku z podniesionym poziomem wód Sanu i Wisły od ujścia Sanu, dotyczą one północno-wschodniego Podkarpacia i południowej Lubelszczyzny. Ponadto obowiązuje alert drugiego stopnia w części województw: dolnośląskiego, lubuskiego, wielkopolskiego, śląskiego i opolskiego.

Wody rzeki San wzbierają na większości jej długości powyżej stanów alarmowych. Trzeci stopień ostrzeżeń hydrologicznych IMGW obowiązuje również na Wiśle od ujścia Sanu po ujście Kamiennej.

Z kolei ostrzeżenia drugiego stopnia obowiązują na odcinku Wisły od ujścia Kamiennej do Dęblina. Wody wzbierają powyżej stanów ostrzegawczych również na Odrze od ujścia Baryczy, a także w województwach: dolnośląskim, śląskim i opolskim.

Ostrzeżenie trzeciego stopnia oznacza, że stany wody - obserwowane lub prognozowane - układają się w strefie powyżej stanów alarmowych. Drugi stopień oznacza, że stany wody układają się w strefie powyżej stanów ostrzegawczych, ale poniżej alarmowych. (PAP)