Konkurs jest skierowany do młodych rolników do 40 roku życia, którzy korzystają z funduszy europejskich, zrealizowali w swoim gospodarstwie inwestycję poprawiającą konkurencyjność. Celem głównym konkursu jest promocja wdrażania rozwiązań innowacyjnych do produkcji rolniczej. Celem dodatkowym Konkursu jest promocja wykorzystania środków wspólnotowych na poprawę ogólnych warunków gospodarowania.

Warunkiem udziału w konkursie jest przesłanie do 31 stycznia 2011r. wypełnionego formularza zgłoszeniowego, który jest dostępny na stronie internetowej organizatora. Spośród nadesłanych zgłoszeń komisja konkursowa wyłoni trzech laureatów, którzy otrzymają nagrody pieniężne w kwocie 5000 zł, 3000 zł oraz 2000 zł oraz pamiątkowe statuetki i dyplomy. (m)