Inspektorzy z leszczyńskiego oddziału Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Poznaniu otrzymali zadanie skontrolowania warunków, w jakich przewożone są w żywe zwierzęta. W akcji tej wzięła udział przedstawicielka fundacji „Eyes on Animals”.

W dwóch przypadkach kontroli stwierdzono nieprawidłowości. Przewoźnik z Wielkopolski transportował lokalnie młode cielaki i nie dopełnił ustawowych obowiązków związanych z dopuszczeniem pojazdu przez służby weterynaryjne. Sam przewóz był jednak wykonywany z poszanowaniem zdrowia żywych zwierząt.

Inny przewoźnik z województwa zachodniopomorskiego, który przewoził bydło na trasie międzynarodowej do Włoch, nieprawidłowo wypełnił dziennik podróży, a przede wszystkim nie zadbał o komfort zwierząt. Stwierdzono, że nie zapewniono krowom pożywienia na czas transportu, a jedna z przegród ładowni została zamontowana w nieprawidłowy sposób zagrażający ich zdrowiu.
Na miejsce wezwano powiatowego lekarza weterynarii, który potwierdził nieprawidłowości. Wobec przewoźników wszczęto postępowania administracyjne.