Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podkreślił, że lasy odgrywają bardzo ważną rolę w zmaganiach z klęskami żywiołowymi. Przypomniano, że w Afryce planowane jest stworzenie "zielonej" bariery o szerokości 15 km i długości 8 tys. km, która ma chronić przez pustynnieniem i rozszerzaniem się Sahary. Kwestia lasów była również podnoszona przez polską prezydencję podczas ub.r. szczytu klimatycznego w Katowicach. Wskazywano na rolę lasów jako naturalnego pochłaniacza CO2.

- Trzeba jednak pamiętać, że dla tak potrzebnych lasów niszczące bywają żywioły naturalne. Dlatego cenne są wszelkie działania edukacyjne zmierzające do ochrony obszarów leśnych - podkreślił NFOŚiGW.

Fundusz poinformował, że na szkolenia, które prowadzić będzie Instytut Badawczy Leśnictwa, przekazał ponad 1,8 mln zł dotacji. Całkowity koszt projektu to ponad 1,9 mln zł.

Jak wyjaśniono, najważniejszym działaniem realizowanym w ramach tego przedsięwzięcia będzie szkolenie liderów (trenerów) w dziedzinie wzajemnej zależności ekosystemów leśnych i żywiołów. Zostanie ono zaproponowane osobom zawodowo związanym z edukacją, zwłaszcza metodykom, nauczycielom przedmiotów przyrodniczych, pracownikom miejskich i gminnych ośrodków kultury oraz leśnikom zajmującym się edukacją przyrodniczo-leśną. Na zajęcia zostaną również zaproszeni urzędnicy gmin i powiatów ds. edukacji, ochrony przyrody i lasów oraz przedstawiciele OSP.

Fundusz dodał, że przeszkoleni liderzy otrzymają pakiety edukacyjne i pomoce dydaktyczne, umożliwiające im samodzielne prowadzenie zajęć związanych z tematyką projektu. Będą to m.in. poradnik merytoryczno-metodyczny zawierający definicje podstawowych pojęć związanych z ekosystemem leśnym i typami siedliskowymi lasu oraz rodzajami klęsk. Znajdą się w nim także przepisy prawne, wzorce praktycznych działań w obliczu żywiołu, w tym usuwania szkód, odnawiania lasu, przebudowy drzewostanów, zachowania się w lesie na obszarach występowania klęski.

W ramach projektu w obiektach Instytutu Badawczego Leśnictwa w Sękocinie Starym niedaleko Warszawy odbędą się również szkolenia dla uczniów szkół podstawowych i średnich. Dla młodzieży, oprócz filmu, prezentacji, przewidziano też warsztaty z eksperymentami i doświadczeniami, zadaniami do rozwiązania oraz zajęcia terenowe z wykorzystaniem sprzętu pomiarowego, w tym skanera laserowego i dronów - wyjaśnił NFOŚiGW.

Jednym z elementów projektu będzie również organizacja trzech konkursów: fotograficznego, plastycznego i konkursu wiedzy o znajomości przyczyn powstawania zjawisk o charakterze klęsk ekologicznych w lasach, rozmiaru szkód i sposobów ich ograniczania. Konkursy będą skierowane do uczniów.