Instytut przygotowuje nową odsłonę internetowego portalu o obszarach chronionych w ramach unijnego programu Natura 2000 - www.natura2000.org.pl. Na kwiecień Instytut zapowiada jej nowy kształt. Do kwietnia 2012 r. Instytut skupi się m.in. na promocji i informowaniu o obszarach Natura 2000 nad wodami oraz rozwoju platformy edukacyjnej portalu.
Jolanta Kamieniecka z INE podkreśliła, że gminy i samorządy nie wykorzystują tego, że mają na swoich terenach obszary Natura 2000. "Na stronach internetowych czy w ulotkach można znaleźć informacje o parkach narodowych na terenie gminy, powiatu czy województwa, o obszarach chronionych. Pomimo upływu czasu od wyznaczenia obszarów, samorządy nie umieszczają informacji o tak prestiżowej, europejskiej formie ochrony" - mówiła Kamieniecka.
W ocenie Instytutu Polacy nie mają świadomości, że Natura 2000 jest siecią obejmującą całą Europę i chroniącą najcenniejsze jej części. "Objęcie ochroną w ramach Natura 2000 nobilituje dany teren. Pozwala na rozwój turystyczny i jest marką znaną w Europie" - przekonywali eksperci Instytutu. Obecnie program jest postrzegany raczej jak zaostrzenie konfliktów, a nie szansa rozwoju turystyki.
W ramach projektu zorganizowane będą regionalne konferencje z programem edukacyjnym dla firm turystycznych, organizatorów turystyki i samorządów. Działanie na terenie Natury 2000 może być uzasadnieniem po sięgnięcie po unijne środki. Sam szyld Natura 2000 w Europie to forma bezpłatnej promocji danego miejsca" - podkreślali.
W ocenie ekspertów instytutu na temat europejskich obszarów chronionych w Polsce nadal przekazywana jest zbyt specjalistyczna wiedza. "Nie ma wiedzy potocznej, co to tak naprawdę jest Natura 2000. Chcemy, by nasz portal zmienił tę sytuację" - zaznaczyli.
Portal www.natura2000.org.pl zawiera opisy turystycznych walorów obszarów Natura 2000, opracowane przez Instytut materiały do elektronicznych szkoleń na ten temat, informacje dotyczące gospodarczych możliwości rozwoju terenów objętych unijną ochroną.
Na stronie można też znaleźć stale aktualizowany katalog obszarów Natura 2000 w Polsce. Obecnie liczy on ok. 1,1 tys. pozycji. Można też znaleźć informacje o niewyznaczonych jeszcze, ale proponowanych do wyznaczenia, obszarach.
Instytut w ramach projektu przygotował też czwartą edycję edukacyjnego konkursu dla gimnazjalistów "Obszar Natura 2000 skarbem regionu". W pierwszym etapie uczniowie przez internet rozwiązują zadania konkursowe. Osoby, które przejdą do drugiego etapu, mają za zadanie przygotować pracę konkursową promującą wybrany przez ucznia obszar Natura 2000 - np. ulotkę, prezentację multimedialną czy stronę internetową.
IV edycja konkursu będzie prowadzona od nowego roku szkolnego (2011-12), a jego finał zaplanowano na kwiecień 2012 r. - podała Bożena Wójcik z Instytutu. W poprzednich edycjach, organizowanych co dwa lata, pierwszy etap kończyło 400-500 osób, a drugi - 300 osób.
Na portalu można też znaleźć wzory pism w sprawach dotyczących ochrony środowiska.
Projekt finansowany jest ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - podał instytut.
Za obszary Natura 2000 uznaje się tereny najważniejsze dla zachowania zagrożonych lub bardzo rzadkich gatunków roślin, zwierząt czy charakterystycznych siedlisk przyrodniczych, mających znaczenie dla ochrony wartości przyrodniczych Europy - czyli tzw. różnorodności biologicznej. Chronione są też tereny ważne dla zachowania gatunków ptaków.