W trakcie opracowywania są obecnie zbiorcze informacje dotyczące notowań cen produktów. Będą one dotyczyły przede wszystkim cen produktu z kilku rynków hurtowych. Każdego dnia będzie można porównać ceny hurtowe w różnych regionach kraju. W komentarzach ekspertów znajdzie się ocena bieżącej sytuacji oraz prognozy na najbliższe dni.

Zdaniem Małgorzaty Skoczowskiej, rzecznika prasowego Polskich Rynków Hurtowych gromadzenie informacji z Polskich Rynków Hurtowych w jednym miejscu ułatwi dotarcie do poszukiwanych wiadomości zarówno internautom jak również będzie źródłem danych dla mediów.

Stowarzyszenie Polskie Rynki Hurtowe (SPRH) zarejestrowane zostało w sierpniu 2004 roku. Członkami Zwyczajnymi SPRH są przedstawiciele organu zarządzającego rynkiem hurtowym, natomiast Członkami Wspierającymi są rynki hurtowe. SPRH działa na rzecz rozwoju polskich rynków hurtowych. Jest reprezentantem interesów wszystkich polskich rynków hurtowych uwzględniając różnice ekonomiczne i właścicielskie rynków. W kontaktach z administracją rządową i samorządową SPRH współpracuje przy tworzeniu stosownego ustawodawstwa dotyczącego rolno-spożywczych rynków hurtowych, działań promocyjnych dla branży.

Stowarzyszenie uczestniczy także w konferencjach organizowanych przez Światowe Stowarzyszenie Rynków Hurtowych WUWM (World Union of Wholesale Markets). SPRH wspiera producentów działających na rynkach hurtowych w zakresie uzyskania certyfikatów EUREP-GAP i GLOBAL-GAP oraz certyfikatu HACCP norma 22000 (bezpieczny obrót żywnością) przez dystrybutorów owoców i warzyw.

 

Źródło: farmer.pl