Prezes PSL na konferencji prasowej powiedział, że Święto Ludowe to czas, kiedy należy zaakcentować najważniejsze sprawy dla rozwoju cywilizacyjnego kraju w 2008 roku.

Przypomniał, że 15 lat temu PSL zainicjowało inicjatywę telefonizacji kraju.

"Dzisiaj takim wyzwaniem cywilizacyjnym jest dostęp do internetu. W naszym przekonaniu dostęp do internetu powinien być równie ważny jak świeże powietrze i czysta woda, bo to decyduje o dostępie do Europy, do świata, do możliwości, które otwierają się przed gospodarką, przed turystyką, przed możliwościami także naszych naukowców. Dlatego w tym zakresie będziemy bardzo wyraźnie ukierunkowywali prace rządu" - powiedział Pawlak.

Za kolejne wyzwanie dla rządu Pawlak uznał budowanie aktywnego społeczeństwa. "Stara formuła społeczeństwa obywatelskiego wydaje się już pasywna. Trzeba budować aktywność w różnych rozmiarach, w różnych przestrzeniach, bo nie tylko ważne jest, aby osoby w dostojnym wieku miały zatrudnienie, ale żeby mogły zachować aktywność zawodową, aktywność społeczną" - powiedział prezes PSL.

Zdaniem wicepremiera, aktywność powinna być wspierana także w obszarze gospodarki. Jak podkreślił, podstawowym wymaganiem gospodarki jest innowacyjność oraz odejście od konkurowania tanią siłą roboczą na rzecz konkurowania "mądrą pracą". Konkurowanie tanimi towarami oznacza równocześnie niskie płace - zaznaczył Pawlak.

Odnośnie funkcjonowania samorządów i rządu, Pawlak podkreślił, że potrzeba sprawnych instytucji publicznych. W sprawie rolnictwa zaakcentował potrzebę uproszczenia polityki rolnej oraz budowania spójnej polityki rolnej w Europie, która utrzymuje konkurencyjność rolnictwa.

"Będziemy dążyli do uproszczenia polityki rolnej w taki sposób, żeby wykorzystać pozytywne doświadczenia tego mechanizmu, który wynegocjował jeszcze w Kopenhadze wiceminister Jarosław Kalinowski, aby bezpośrednie dopłaty obszarowe były prostym mechanizmem pozwalającym wspierać rolnictwo" - powiedział Pawlak.

Źródło: PAP