Program spotkania zawiera przegląd zagadnień dotyczących wykorzystania technologii informacyjnych (IT), w tym Internetu, w rozwoju wsi. W trakcie spotkania odbędą się sesje plenarne i warsztaty przybliżające możliwości wykorzystania IT w rozwoju społeczności lokalnych, a w szczególności w pracy lokalnych organizacji. Będziemy dyskutować m.in. o blaskach i cieniach darmowego oprogramowania, prowadzeniu księgowości elektronicznej, zasadach i sposobach skutecznej promocji w Internecie, wykorzystaniu IT w prowadzeniu lokalnych projektów i na wiele innych tematów.

Jeden dzień poświęcony będzie finansowaniu projektów rozwoju i wykorzystania technologii informacyjnych ze środków Unii Europejskiej.

Spotkanie organizowane jest w ramach Programu „Wieś aktywna. Budowanie społeczeństwa informacyjnego e-VITA II”.

Sponsorem Spotkania jest Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności.

Organizatorami Spotkania są Fundacja Wspomagania Wsi i Nidzicka Fundacja Rozwoju