Ministerstwo Skarbu Państwa ma 37,23 proc. akcji BGŻ. Po przeprowadzeniu oferty udział Skarbu Państwa zmniejszy się do 0,02 proc.

Do inwestorów indywidualnych ma trafić 25 proc. akcji objętych ofertą, a pozostałe papiery - do instytucji. Wiceminister skarbu Krzysztof Walenczak mówił w środę, że liczy na duży udział inwestorów detalicznych w ofercie publicznej.
- Będzie im oferowane 25 proc. całej oferty, z możliwością jej zwiększenia do 30 proc. - zapowiedział.
Cena maksymalna akcji BGŻ została ustalona na 90 zł. Zapis inwestora indywidualnego może opiewać od 12 do 120 akcji banku. Zapisy dla instytucji mają być przyjmowane od 18 do 19 maja. Ostateczna liczba akcji oferowanych w poszczególnych transzach ma być opublikowana około 17 maja.
Debiut giełdowy banku BGŻ zaplanowano na 27 maja.
BGŻ jest bankiem komercyjnym. Specjalizuje się w finansowaniu rolnictwa, gospodarki żywnościowej oraz infrastruktury regionalnej. Większościowym akcjonariuszem BGŻ, posiadającym 59,35 proc. akcji banku, jest Rabobank International Holding. MSP ma 37,23 proc. akcji BGŻ. Pozostałe 3,42 proc. akcji należy do osób prawnych i fizycznych.