Zgodnie z ww. zmianami zostaje zwiększona łączna liczba porcji owoców i warzyw otrzymywanych przez jedno dziecko w II semestrze roku szkolnego 2011/2012, poprzez wydłużenie okresu udostępniania z 9 do 10 tygodni w semestrze.

W związku z powyższym dostawcy, którzy będą realizować dostawy przez 10 tygodni w semestrze: muszą złożyć w OT ARR kopie aneksów do umów na bezpłatne dostawy owoców i warzyw, zawartych ze szkołami podstawowymi, zawierających określenie 10 tygodni udostępniania owoców i warzyw oraz liczbę i skład porcji, w terminie 4 dni od dnia wejścia w życie ww. rozporządzenia.

Zatwierdzone szkoły podstawowe: muszą złożyć w OT ARR stosowne oświadczenia zawierające określenie 10 tygodni udostępniania owoców i warzyw oraz liczbę i skład porcji, w terminie 4 dni od dnia wejścia w życie ww. rozporządzenia.

Poniżej zamieszczamy warunku uczestnictwa w programie "Owoce w szkole"