Na wniosek Komisji ds. Nagrody Naukowej nagrodę przyznał dyrektor IUNG prof. dr hab. Wiesław Oleszek. Laureatami nagrody I stopnia zostali członkowie zespołu w składzie: prof. dr hab. Teresa Doroszewska, mgr Anna Depta i dr Anna Czubacka, za książkę pt. „Album gatunków z rodzaju Nicotiana / Album of Nicotiana species".

Nagroda II stopnia trafiła w ręce autorów monografii pt. „Udział polskiego rolnictwa w emisji związków azotu i fosforu do Bałtyku". Zespół tworzyli: dr hab. Janusz Igras, prof. dr hab. Mariusz Fotyma, dr Jerzy Kopiński, prof. dr hab. Stanisław Krasowicz, dr Tamara Jadczyszyn, dr Agnieszka Rutkowska i prof. dr hab. Tadeusz Górski.

Wręczenie nagród odbędzie się podczas spotkania noworocznego w pierwszych dniach stycznia 2011 w IUNG.