IUNG opublikował w czwartek Klimatyczny Bilans Wodny za okres od 21 marca do 20 maja 2021.

- W pierwszym okresie raportowania tj. od 21 marca do 20 maja 2021 roku średnia wartość Klimatycznego Bilansu Wodnego (KBW), na podstawie którego dokonywana jest ocena stanu zagrożenia suszą była ujemna, wynosiła -25 mm  - poinformowano w komunikacie.

Największy deficyt wody notowany jest na terenach: woj. lubelskiego, łódzkiego, w południowej części mazowieckiego oraz w północno-wschodniej części woj. zachodnio-pomorskiego.

- W wyniku występujących warunków wilgotnościowych w obecnym okresie raportowania, nie stwierdzamy wystąpienia suszy rolniczej na terytorium Polski  - poinformował IUNG.

Tegoroczny marzec na znacznej powierzchni kraju pod względem temperatur był w normie wieloletniej (1990-2021). Natomiast zimny był kwiecień - tak zimnego kwietnia, nie odnotowano od 24 lat. W pierwszej dekadzie maja na dużym obszarze kraju notowano temperaturę od 8 do 9 stopni C. W drugiej dekadzie tego miesiąca było już znacznie cieplej. Zdecydowanie najcieplejszym obszarem w tej dekadzie maja były Kujawy z temperaturą powietrza wynoszącą od 14,5 do 16 stopni C.

W kwietniu opady były dość wysokie, najniższe w północnych regionach Polski. W maju opady atmosferyczne były bardzo zróżnicowane. Najmniejsze - w północno-zachodnich i południowo wschodnich obszarach Polski.

Według IUNG, niedobory wody dla roślin uprawnych wynoszące od -50 do -119 mm, odnotowano na dużym obszarze kraju, jednak nie powodują one strat w uprawach. Natomiast na południu kraju zasoby wodne są duże, na polach uprawnych występuje nadmiar wody, co może skutkować znacznym obniżeniem plonów roślin uprawnych.