W cyklu Konferencji organizowanych przed redakcję "Farmera" pod hasłem "Przez innowacyjność do sukcesu" poruszamy zagadnienia bliskie problemom każdego rolnika. 

Finanse w gospodarstwie

 • Finansowanie inwestycji w gospodarstwie: budynki, maszyny, środki produkcji
 • Co lepsze: kredyt czy leasing?
 • Sposoby stabilizacji przychodów gospodarstwa: ubezpieczenia, grupy producenckie

Technika opryskiwania w kontekście wymagań skutecznej i bezpiecznej ochrony roślin

 • Rodzaje, dobór i prawidłowe stosowanie rozpylaczy
 • Nowe rozwiązania służące bezpieczeństwu i precyzji nanoszenia środków ochrony roślin
 • Sposoby ograniczania strat środków ochrony roślin
 • Regulacje i dobór parametrów pracy opryskiwaczy
 • Bezpieczne postępowanie ze środkami ochrony roślin w świetle nowych regulacji prawnych

Intensywna uprawa rzepaku ozimego

 • Nawożenie wysokoprodukcyjnej plantacji rzepaku
 • Wymagania glebowe rzepaku ozimego
 • Wymagania pokarmowe rzepaku ozimego
 • Nawożenie rzepaku ozimego

Ochrona rzepaku przed chorobami grzybowymi

 • Ochrona zaczyna się przed siewem - kiła kapusty jako choroba płodozmianowa
 • Jesienne zwalczanie chorób (ze zwróceniem uwagi na dodatkową funkcję regulatora wzrostu)
 • Wczesnowiosenne „czyszczenie" rzepaku
 • Oprysk na zielony pąk czy na kwiatek?

Nawożenie wysokoprodukcyjnej pszenicy ozimej

 • Wymagania glebowe pszenicy ozimej
 • Wymagania pokarmowe pszenicy ozimej
 • Nawożenie pszenicy ozimej