Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie jest administratorem niemal wszystkich wód powierzchniowych śródlądowych w kraju. Jednak poza tym obszarem, którymi zarządzają Wody Polskie są też niezagospodarowane cieki, rowy melioracyjne, czy np. drenaże. Znajdują się one na obszarach prywatnych - m.in. rolników indywidualnych lub spółek wodnych.

Jak wyjaśnia KRIR, jest problem z ich odpowiednim zagospodarowaniem oraz utrzymaniem. Dlatego powstał pomysł stworzenia pilotażowego programu kształtowania zasobów wodnych na terenach rolniczych i tworzenia Lokalnych Partnerstw ds. Wody, koordynowany przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

"Celem Lokalnych Partnerstw dw. Wody jest więc stworzenie odpowiednich warunków i pola do współpracy pomiędzy podmiotami, które mają wpływ na gospodarkę wodną na tych terenach. Spotkania mają przynieść nie tylko diagnozę aktualnej sytuacji, ale też rozwiązania korzystne zarówno dla środowiska naturalnego, jak i dla rolników czy innych mieszkańców" - zaznaczają izby rolnicze.

Pod koniec ubiegłego tygodnia odbyło się spotkanie zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych z prezesem Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Przemysławem Dacą. Tematem rozmów była bieżąca sytuacja gospodarowania wodą, a szczególnie przeciwdziałanie skutkom suszy, przy pomocy retencji korytowej - poinformowały izby.

KRIR zaznacza, w związku z realizacją programu retencji korytowej, każdy Zarząd Zlewni (a jest ich w Polsce 50), wskazał na swoim obszarze te cieki wodne, które mają największe znaczenie dla produkcji rolnej. Następnie wśród nich wytypowano do zrobienia - wyremontowania lub wybudowania - 627 urządzeń wodnych, takich jak jazy czy zastawki. Dzięki temu retencja ma się zwiększyć o ok. 32 mln m3 wody. Program ma być zrealizowany w ciągu trzech najbliższych lat. Budżet to 157 mln zł, z czego ok. 60 mln zł będzie wydanych już w tym roku.

Program już ruszył, podpisano pierwszą umowę PGW Wody Polskie z lokalnymi gminami dotycząca współfinansowania odbudowy jazu - w miejscowości Perzyny w gminie Zbąszyń (woj. wielkopolskie).

"Co prawda program korytowy pozwoli na retencjonowanie tylko 1 proc. wody w Polsce, jednak trzeba przy tym brać pod uwagę, że koszty będą tu stosunkowo niewielkie, a efekty bardzo szybkie - rolnicy odczują je niemal natychmiast na swoich polach" - przekonują Wody Polskie. Według szacunków, w ten sposób efekt bezpośredniego i pośredniego nawodnienia obejmie ok. 300 tys. ha pól.

Dobrym przykładem na skuteczność retencji korytowej jest gmina Drelów - dzięki piętrzeniu wody, nawadnianych jest ponad 500 ha gruntów. Z tego powodu rolnicy spodziewają się tam plonów wyższych o ok. 30 proc.

Partnerstwa zostaną przetestowane na razie w wybranych powiatach. Na zakończenie tego pilotażu powstanie raport, w którym zostanie podsumowane, jakie jest zapotrzebowanie na wodę.

Równolegle do Lokalnych Partnerstw, PGW Wody Polskie prowadzi w całym kraju spotkania z rolnikami, których tereny znajdują się "pod wpływem" państwowych urządzeń wodnych. Omawiane są na nich kwestie dostępności wody na danym terenie.