W książce opisano ponad 100 projektów z zakresu dziedzictwa kulturowego, podano informacje o prawnych warunkach realizacji tego typu przedsięwzięć, opisano instytucje zajmujące się ochroną dziedzictwa w Polsce, a także zebrano informacje ułatwiające poszukiwania środków finansowych na realizację projektów.

Książka skierowana jest do wspólnot lokalnych, zarówno do władz samorządowych, jak i do organizacji społecznych, a także do wszystkich osób zainteresowanych kulturą lokalną.

Ma ona inspirować do podejmowania konkretnych działań służących ochronie dziedzictwa kulturowego i wykorzystaniu jego potencjału w rozwoju lokalnym. Pokazuje, jak mądrze posługiwać się dziedzictwem dla dobra współczesnych, i jak dzięki temu zachować je dla przyszłych pokoleń.
Publikacja dostępna jest również na stronie Fundacji w formie e-booka.