Według danych Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego (DODR) we Wrocławiu, zaawansowanie zbiorów zbóż w województwie dolnośląskim jest znacznie wyższe niż rok temu o tej samej porze i wynosi 72 proc. obsianej powierzchni.

Żniwa są przyspieszone o około dwa tygodnie, głównym czynnikiem jest niski poziom opadów w okresie wegetacyjnym i wysokie temperatury powietrza. Dla porównania w ubiegłym roku o tej porze zboża zostały zebrane z 31 proc. obsianej powierzchni. Z kolei zaawansowanie zbiorów zbóż w 2020 roku wynosiło 51 proc. - wskazała Sylwia Kędzierska z DODR.

Pszenica ozima została skoszona już z prawie 76 proc. powierzchni, podczas gdy w zeszłym roku było to 30 proc. Jęczmień jary zebrano z prawie 58 proc. areału (rok temu było to 35 proc.), a jęczmień ozimy zebrano z 98 proc. zasianej powierzchni (rok temu było to 94 proc). Rzepak skoszono z ponad 88 proc areału - w ubiegłym roku o tej porze zaawansowanie zbioru wynosiło 68 proc.

Najwyższe jest zaawansowanie prac żniwnych na terenie makroregionów wrocławskiego i legnickiego, gdzie zebrano odpowiednio 85 proc. i 82 proc. zbóż oraz 95 proc. i 90 proc. rzepaku. Najmniej zaawansowane są natomiast prace żniwne w rejonach jeleniogórskim i wałbrzyskim.

Kędzierska podkreśliła, że szacowana wysokość plonów jest porównywalna do ubiegłorocznej.

Plon rzepaku na tym etapie zbiorów szacuje się na około 30,98 dt/ha (w sierpniu ubiegłego roku było to 30,95 dt/ha). Szacowany plon zbóż ogółem wynosi 57,22 dt/ha (w roku 2021 było to 57,14 dt/ha). Plon jęczmienia ozimego szacujemy na 61,60 dt/ha (60,53 dt/ha było w 2021 roku).Nieco wyższy jest plon żyta ozimego szacowany na 42,05 dt/ha (33,40 dt/ha w zeszłym roku). Pszenica ozima plonuje w wysokości 61,10 dt/ha (60,76 dt/ha w ubiegłym roku) - podała.

Kierownik Działu Technologii Produkcji Rolniczej DODR Dorota Lidzba zwróciła uwagę, że widoczne jest zróżnicowanie plonu, w zależności od klasy gleby oraz od rejonu Dolnego Śląska.

- Plony zbóż ozimych w różnych rejonach są porównywalne, natomiast uprawy zbóż jarych bardzo odczuły suszę. Zboża jare plonują nawet o 28 dt/ha niżej niż uprawy w rejonach o lepszych glebach i bardziej optymalnym rozkładzie opadów. Z kolei rzepaki ozime nie zareagowały tak gwałtownie na niesprzyjające warunki pogodowe - wyjaśniła.

Ceny zbóż i rzepaku w skupach na Dolnym Śląsku

DODR wskazuje, że ceny skupu produktów rolnych są znacznie wyższe niż rok temu. - Notujemy wzrost cen rzepaku o około 30 proc., natomiast wzrost cen zbóż o 70-80 proc. Cena najczęściej oferowana za rzepak to 3 000 zł/t. Rok wcześniej było to 2 300 zł/t, czyli nastąpił wzrost ceny o 30 proc - zauważyła Kędzierska.

Z kolei pszenżyto osiąga najczęściej cenę 1 200 zł/t. To wzrost o 70 proc. względem ubiegłego roku, kiedy cena wynosiła 700 zł/t.

Cena skupu najczęściej oferowana za pszenicę konsumpcyjną wynosi 1450 zł/tonę. W tym samym okresie ubiegłym roku było to 800 zł/t. Nastąpił tym samym wzrost ceny o 80 proc.