Organizatorem dwudniowej konferencji jest Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej we współpracy z Agro Promotion SA oraz Fundacją Na Rzecz Rozwoju Wsi „Polska Wieś 2000” im. M. Rataja. W programie imprezy przewidziano debaty na temat programu „Czyste Powietrze”, kierunków rozwoju polityki energetycznej na obszarach wiejskich w Unii Europejskiej i w Polsce oraz prezentacje dobrych praktyk i innowacyjnych rozwiązań w walce ze smogiem.

Patronat Honorowy nad wydarzeniem objął Minister Środowiska – Henryk Kowalczyk, który jest jednym z zaproszonych do dyskusji gości. W gronie dyskutantów znajdą się również m.in. Phil Hogan – Komisarz ds. rolnictwa UE, Jan Krzysztof Ardanowski – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Krzysztof Tchórzewski – Minister Energii oraz prof. Jerzy Buzek – Przewodniczący Komisji ds. Przemysłu, Badań Naukowych i Energii Parlamentu Europejskiego, dr inż. Kazimierz Kujda – Prezes Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Piotr Serafin – p.o. Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Do udziału w debatach zaproszono także parlamentarzystów i europosłów, samorządowców, przedstawicieli spółek przemysłu energetycznego, oraz eksperci z zakresu ochrony środowiska i rolnictwa.

Celem międzynarodowych konferencji organizowanych przez EFRWP są: wypracowanie rozwiązań dla zaspokojenia potrzeb energetycznych na terenach wiejskich, podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców oraz aktywizacja lokalnych środowisk na obszarach wiejskich. Drugą, ubiegłoroczną edycję imprezy poświęcono możliwościom rozwoju odnawialnych źródeł energii (OZE) i barierom administracyjnych, jakie blokują prośrodowiskowe inwestycje.