Według statystyk jedynie 14,7 proc. wśród polskich rolników stanowią rolnicy do 35 roku życia. Podczas Narodowych Wyzwań w Rolnictwie spytaliśmy Adama Nowaka, wiceprezydenta Europejskiej Rady Młodych Rolników (CEJA) oraz prezesa Związku Młodzieży Wiejskiej co należy zrobić, by zatrzymać młodych i zdolnych ludzi na wsi?

- Odpowiedzi na to pytanie należy szukać w polityce krajowej i europejskiej - wyjaśnia Nowak. - W polityce krajowej czynnikami, które mogłyby na to wpłynąć i są w gestii Parlamentu i Rządu to obniżenie wieku emerytalnego dla rolników. Podniesienie wieku, które stało się faktem już za obecnego rządu, poskutkowało mniejszym zainteresowaniem młodych rolników do przejmowania gospodarstw - tłumaczy.

- Drugi aspekt to dostęp do ziemi, kapitału i wiedzy - kontynuuje wiceprezydent CEJA. - Z dostępem do ziemi, głównie tej ze Skarbu Państwa, są duże problemy, a ograniczenie obrotu ziemią rolną ograniczyło możliwość brania tanich i dobrych kredytów na rozwój gospodarstw, ponieważ banki nie mogą zastawić ziemi pod hipotekę danego kredytu. Cieszę się, że są organizowane takie wydarzenia jak dzisiejsza konferencja, bo dzięki nim rolnicy poznają nowe aspekty produkcji roślinnej, zwierzęcej oraz ekonomiki rolnictwa, co w konsekwencji pozwoli im dużo efektywniej prowadzić gospodarstwa - mówi Adam Nowak.

Prezes ZMW zwrócił także uwagę na niestabilność przepisów prawnych zarówno na szczeblu krajowym jak i europejskim. Podkreślił też, że rolnicy są mocno zaniepokojeni kierunkiem, w jakim idzie Wspólna Polityka Rolna. - Całe środowisko rolnicze jest mocno zaniepokojone zapisami Zielonego Ładu i trudno mówić o tym, aby rolnik na kolejne 30-40 lat brał na siebie brzemię prowadzenia gospodarstwa, kiedy ryzyko braku opłacalności produkcji jest bardzo wysokie - podsumował Nowak.

To ostatnia szansa na obejrzenie retransmisji Konferencji Narodowe Wyzwania w Rolnictwie!