Jak udało się nam dowiedzieć, pod pismem do marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej wnoszącym projekt ustawy podpisało się 24 posłów z klubu PSL i 2 posłów z klubu SLD.

Celem nowelizacji ustawy jest przede wszystkim umocnienie pozycji samorządu rolniczego. Obowiązujące obecnie przepisy regulujące działalność izb rolniczych w wielu pozycjach zdezaktualizowały się w zderzeniu z szybko zmieniającymi się warunkami społeczno-gospodarczymi funkcjonowania rolnictwa.

- W szczególności proces ten nasilił się po wejściu Polski do Unii Europejskiej. Podstawową barierą funkcjonowania i rozwoju izb rolniczych jest niski poziom finansowania, uniemożliwiający nie tylko realizację zadań ustawowych, ale wręcz uniemożliwiający ich podejmowanie – mówi Piotr Walkowski, poseł PSL upoważniony do reprezentowania wnioskodawców w pracach nad projektem ustawy.