Wymagań jakości handlowej, określonych w normach handlowych Unii Europejskiejnie spełniało 427 partii świeżych owoców i warzyw, czyli 18 proc. wszystkich skontrolowanych. Najwięcej nieprawidłowości, bo aż 16 proc. dotyczyło znakowania tych produktów, natomiast pozostałych wymagań dotyczących jakości owoców i warzyw nie spełniało 4 proc. kontrolowanych partii.

Jednym z założeń tej kontroli było sprawdzenie jakości handlowej oferowanych do sprzedaży owoców południowych, takich jak: pomarańcze, mandarynki, cytryny czy kiwi. Mając na uwadze fakt, iż owoce południowe muszą przebyć długą drogę z krajów producenckich, inspektorzy szczególnie wnikliwie oceniali kontrolowane partie pod względem ich dojrzałości. W przypadku owoców cytrusowych badano procentową zawartość soku, zaś dla owoców kiwi zawartość cukrów. Ponadto, skontrolowano liczne partie jabłek, winogron, pomidorów, papryki, ogórków oraz czosnku.IJHARS w związku z niepokojącymi sygnałami na temat tak zwanej „epidemii E. coli” przeprowadziła doraźną kontrolę jakości handlowej świeżych warzyw, wprowadzanych do obrotu na rynku krajowym. Kontrola ta dotyczyła w szczególności warzyw sezonowych takich jak pomidory, ogórki, sałata, papryka, a inspektorzy zwracali szczególną uwagę czy podczas sprzedaży tych produktów, przedsiębiorcy podają informacje o kraju pochodzenia.

Porównując wyniki kontroli przeprowadzonych w pierwszym półroczu 2011 roku do kontroli z lat ubiegłych warto podkreślić wyraźny spadek liczby nieprawidłowości. Można zaobserwować coraz wyższy poziom jakości handlowej świeżych owoców i warzyw oferowanych do sprzedaży na polskim rynku. Świadczy to o wzrastającej świadomości przedsiębiorców, co do obowiązku stosowania norm handlowych Unii Europejskiej oraz sprzedaży produktów spełniających wymagania jakościowe określone w tych normach.