- W czerwcu 2010 r. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi uzyskało opinię Komisji Europejskiej, w której jednoznacznie zostało stwierdzone, iż wsparcie, uzyskane przez grupy producentów rolnych, może być przeznaczane także na cele inwestycyjne, o ile grupa realizuje cele zakładania grup, zgodne z Rozporządzeniem Rady (WE) nr 1698/2005. Dotychczas ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 grupom producentów rolnych wypłacono pomoc finansową w wysokości ponad 176 mln zł - dodaje wiceminister rolnictwa.

Na dzień 6 czerwca 2011 r. w rejestrach prowadzonych przez marszałków województw z całej Polski zarejestrowanych było 680 grup producentów rolnych zrzeszających 23 760 członków. Najwięcej grup zorganizowało się po 2004 r., od którego odnotowany został sukcesywny wzrost liczby nowo powstałych grup.