- W ramach PROW rysują się perspektywy na rozwój małych ośrodków, nie tylko wsi – powiedziała podczas obrad Europejskiego Kongresu Gmin Wiejskich Mercedes Bresso, przewodnicząca Komitetu Regionów.

Jej zdaniem są dwa rodzaje zagrożeń, które mogą wpłynąć na tempo rozwoju obszarów wiejskich. To po pierwsze naciski państw członkowskich, aby podczas kryzysu zmniejszyć wpłaty do budżetu, a po drugie – propozycja, aby wobec państw, które nie utrzymają dyscypliny budżetowej, stosować sankcje polegające na uniemożliwieniu korzystania ze wsparcia unijnych funduszy.

- Rozumiemy kryzys, ale potrzebne jest uwzględnienie infrastrukturalnych zaległości – mówił wiceminister rolnictwa Tadeusz Nalewajk, który podkreślił, że wieś to obszar do zamieszkania, ale i do pracy, a od 7 lat infrastrukturę na wsi budują tylko samorządy.