Rocznie IJHARS wykonuje około 70 tys. kontroli oraz badania laboratoryjne około 5 tys. próbek artykułów rolno-spożywczych.

Realizując zadania ustawowe, w okresie trzech kwartałów 2010 r. inspekcja przeprowadziła ponad 70 tys. kontroli, w tym prawie 61 tys. urzędowych kontroli jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych przywożonych z zagranicy, 6380 urzędowych kontroli na rynku krajowym oraz 3474 czynności kontrolne realizowane na wniosek innych instytucji (np. zadania delegowane przez agencje płatnicze) lub na wniosek przedsiębiorcy (tzw. ocena jakości handlowej). Jakość handlową zbadano na podstawie oceny organoleptycznej oraz kontroli prawidłowości znakowania ponad 68 tys. opakowań jednostkowych i 4,1 tys. próbek pobranych w trakcie czynności kontrolnych do badań laboratoryjnych. Niewłaściwą jakość artykułów rolno-spożywczych stwierdzono w wyniku 1490 kontroli przeprowadzonych na rynku krajowym, czyli około 23% ogółu kontroli przeprowadzonych na tym rynku. (m)