Organy podatkowe uznają w wielu sytuacjach, że jeśli rolnicy (hodowcy drobiu oraz pieczarek czy też roślin pod foli) przekroczyli w poprzednim roku 800 tys. euro przychodów, tracą prawo do uproszczonej formy rozliczenia. 

(...) Zgodnie z przepisami podatkowymi rolnicy mogą wybrać, czy chcą prowadzić księgi rachunkowe i rozliczać się na zasadach ogólnych, czy też rozliczać się w sposób uproszczony, według tzw. norm szacunkowych. Ustawa o rachunkowości nakazuje z kolei prowadzenie ksiąg rachunkowych po przekroczeniu 800 tys. euro przychodów (od 1 września -1 mln 200 tys. euro). Na tej podstawie fiskus uznaje, iż po przekroczeniu tego limitu rolnicy niezgodnie z prawem korzystali z norm szacunkowych

Jak powiedział Rz" Andrzej Danielak, prezes Polskiego Związku Zrzeszeń Hodowców i Producentów Drobiu(...)- Apelujemy do Ministerstwa Finansów, by wstrzymało decyzje urzędów skarbowych i zmieniło interpretację prawa. Możliwa byłaby również zmiana przepisów podatkowych np. od 2010 r., tak by rolnicy nie mieli wątpliwości, iż mają rozliczać się na zasadach ogólnych.  

(...) Uczestnicy wczorajszej konferencji Krajowej Izby Gospodarcze wystosowali odpowiedni apel, a minister rolnictwa wystąpił do resortu finansów o ponowne, wnikliwe rozpatrzenie tej sprawy.

Źródło: Rzeczpospolita