Uroczystościom religijnym będzie towarzyszyć 28. Krajowa Wystawa Rolnicza z udziałem ponad 400 wystawców oraz 20. Dni Europejskiej Kultury Ludowej. Na program obu imprez składają się prezentacje dorobku polskiego rolnictwa, osiągnięć nauki rolniczej oraz kultury i sztuki ludowej.

Polscy rolnicy przybywają na Jasną Górę z wieńcami żniwnymi od 37 lat. Tegoroczną pielgrzymkę, odbywającą się pod hasłem "Do Matki pełnej darów Ducha Świętego", rozpoczną w sobotę 31 sierpnia koncertem zespołu Mazowsze i wieczorną mszą świętą pod przewodnictwem biskupa Grzegorza Olszowskiego z Katowic. Natomiast wieczornej modlitwie Apelu Jasnogórskiego z udziałem rolników będzie przewodniczyć metropolita częstochowski abp Wacław Depo. Później zaplanowano całonocne czuwanie modlitewne.

Główne uroczystości dożynkowe zaplanowano na niedzielę 1 września. Uroczystej sumie z błogosławieństwem wieńców żniwnych i płodów ziemi będzie przewodniczył biskup włocławski Wiesław Mering, który także wygłosi homilię. Słowo na zakończenie mszy wygłosi natomiast biskup Edward Białogłowski, delegat Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Rolników i Pszczelarzy.

Podczas niedzielnej uroczystości zaplanowano również odczytanie adresowanego do rolników listu prezydenta Andrzeja Dudy oraz pozdrowienie rolników przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi Jana Krzysztofa Ardanowskiego.

Jak zapowiadają gospodarze jasnogórskiego sanktuarium, ojcowie paulini, w tym roku obchody jasnogórskiego Święta Dziękczynienia za Plony wpiszą się refleksje związane z 80. rocznicą wybuchu II wojny światowej oraz 40. rocznicą pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do Polski.

Przedstawiciele episkopatu wskazują, iż w kulturze religijnej wsi wymiar maryjny jest bardzo wyraźny. Np. 15 sierpnia, w uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, tradycyjnie zwaną Matki Bożej Zielnej, w kościołach święci się płody ziemi, zioła i kwiaty, dojrzałe zboża i owoce. Z kolei uroczystość Narodzenia NMP (8 września), zwana dniem Matki Boskiej Siewnej, rozpoczyna siewy zbóż ozimych i jesienne orki. Rolnicy czczą też Matkę Bożą Kwietną, Jagodną i Śnieżną, która strzeże przed upałami w lecie. Przy przydrożnych krzyżach i kapliczkach odbywają się nabożeństwa majowe, a w kościołach odmawia się godzinki ku czci Maryi Niepokalanie Poczętej.

Jedną z form duszpasterstwa rolników są ogólnopolskie dożynki, organizowane na Jasnej Górze od 1982 r. Co roku uczestniczy w nich od kilkudziesięciu do nawet ponad 100 tys. osób. W uroczystościach dożynkowych na Jasnej Górze wielokrotnie uczestniczyli polscy prezydenci: Lech Kaczyński, Bronisław Komorowski i Andrzej Duda. W tym roku 1 września prezydent bierze udział w uroczystościach związanych z 80. rocznicą wybuchu II wojny światowej. Jego list do rolników odczyta szefowa prezydenckiej kancelarii Halina Szymańska.

W towarzyszącej dożynkom Krajowej Wystawie Rolniczej biorą udział wystawcy z ofertą produktów m.in. nasiennych, pszczelarskich, paszowych czy agroturystycznych, a także producenci i dystrybutorzy maszyn i narzędzi rolniczych. Nie brakuje stoisk instytucji wspierających przedsiębiorczość na obszarach wiejskich. Jest też kiermasz rolnictwa ekologicznego, kwiatów i krzewów ozdobnych, produktów rolno-spożywczych. Nowinki techniczne dla rolników prezentują instytuty branżowe.