Nagrody wręczono w niedzielę podczas uroczystej gali w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach.

Honorowane są osiągnięcia świętokrzyskich artystów i animatorów kultury, działających we wszystkich obszarach związanych z kulturą ludową: literaturze, muzyce, tańcu, rzeźbie, malarstwie, rzemiośle. Nagroda przyznawana jest za osiągnięcia artystyczne zdobyte w poprzednim roku kalendarzowym.

Skrzypek Zygmunt Jakubowski pochodzi z Rudy Zajączkowskiej w powiecie kieleckim. Wielokrotnie zdobywał główne nagrody prestiżowych konkursów, m.in. Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu n. Wisłą oraz Międzynarodowych Buskich Spotkań z Folklorem.

Teresa Klimczak prowadzi Gminny Zespół Pieśni Ludowej w podkieleckich Daleszycach. Opiekuje się zespołami "Dalmarjanki" i "Mójczanki". Jest także przewodniczącą Koła Gospodyń Wiejskich w Marzyszu.

Nagrodę słuchaczy Radia Kielce - oddawali oni swe głosy przez SMS-y - zdobył Zespół Pieśni i Tańca "Leśnianie". Tworzą go w Leśnej pod Bodzentynem różne pokolenia śpiewaków, tancerzy i wiejskich muzykantów. Zespół jest laureatem Międzynarodowych Buskich Spotkań z Folklorem oraz Sejmiku Teatrów Wiejskich w Tarnogrodzie.

Nagrodą specjalną za całokształt osiągnięć artystycznych uhonorowano, obecnego na scenie od 60 lat, śpiewaka Stefana Wyczyńskiego. Jak podkreśliło jury konkursu, Wyczyński to artysta "tryskający ludowym humorem - przejawiającym się nie tylko w tworzonych i śpiewanych przez siebie utworach, zawsze pełen scenicznej energii". Wraz z kierowaną przez siebie kapelą z Lubczy w pow. jędrzejowskim, zdobył liczne nagrody na wielu konkursach i festiwalach.

Nagrodami specjalnymi wyróżniono także badacza gwary świętokrzyskiej dr. Stanisława Cygana oraz dokumentalistę regionalnej muzyki ludowej, realizatora "Radia Kielce" Jerzego Szczepanka.

W tym roku na konkurs wpłynęło kilkadziesiąt zgłoszeń - od samorządów, stowarzyszeń, instytucji kultury - a jury nominowało do głównych nagród po pięciu twórców i trzech animatorów.

W 2010 roku "Jaworem" wyróżniono śpiewaczkę Marię Śmiłowską, skrzypka Stanisława Dufaja, harmonistę Czesława Adamczyka oraz Zespół Pieśni i Tańca "Ziemia Sandomierska". W kategorii animator kultury zwyciężyła gmina Bieliny.

Współorganizatorami tegorocznej edycji konkursu byli marszałek województwa świętokrzyskiego Adama Jarubas i starosta kielecki Zdzisław Wrzałka.