Wczoraj MrIRW poinformowaóo, że 5 listopada br. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi podpisał rozporządzenie, które zmienia szczegółowe warunki i tryb przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” objętej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Zgodnie z tym rozporządzeniem wniosek o przyznanie pomocy finansowej w ramach powyższego działania może być złożony osobiście przez zainteresowanych albo przez upoważnioną osobę, przy czym jedna osoba lub upoważniona osoba może jednego dnia złożyć wyłącznie jeden wniosek. To ograniczenie nie dotyczy osób, które ubiegają się o pomoc finansową na realizacje inwestycji, w przypadku której refundacji podlega maksymalnie 75 proc. kosztów kwalifikowanych i kiedy wymagane jest złożenie oddzielnego, dodatkowego wniosku (dotyczy to inwestycji realizowanych w związku z wdrożeniem Dyrektywy Azotanowej).

Wnioski dla których w pierwszym naborze zabraknie środków finansowych
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przypomina, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 30 października br. „w sprawie podziału środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013” (Dz.U. Nr 201, poz. 1460), wszystkie złożone wnioski w pierwszym naborze od 9 listopada, które nie uzyskają dofinansowania ze względu na wyczerpanie się środków finansowych na ten rok, będą rozpatrywane w pierwszej kolejność w następnym naborze wniosków i będą traktowane tak, jak złożone pierwszego dnia.

Rolnicy będą mogli składać wnioski w Oddziałach Regionalnych ARiMR także w sobotę 10 listopada br. Oddziały Regionalne będą czynne w tym dniu do godziny 16.15.

Źródło: MRiRW