Współpraca jednostek będzie obejmowała m.in. współdziałanie przy tworzeniu wspólnych platform badawczo-wdrożeniowych, prowadzenie wspólnych badań naukowych w zakresie bezpieczeństwa żywności oraz zdrowia ludzi i zwierząt, opracowywanie innowacyjnych projektów w odniesieniu do medycyny i weterynarii. Ponadto porozumienie obejmuje prowadzenie zajęć ze studentami, organizację praktyk studenckich, wzajemne przekazywanie wyników prowadzonych analiz, wspólną działalność patentową i wdrożeniową, wspólną organizację szkoleń, konferencji i seminariów.

Porozumienie zostało podpisane przez JM Rektora Uniwersytetu Rolniczego - prof. dr hab. Janusza Żmiję, JM Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego - prof. dr hab. Karola Musioła oraz Dyrektora PIWet - prof. nadzw. dr hab. Tadeusza Wijaszka.