Stymulator wzrostu lub bioregulator Kelpak ma w składzie dwa naturalnie występujące w roślinie hormony: auksyny i cytokininy. Niekorzystny przebieg pogody lub stresy spowodowane stosowaniem środków ochrony roślin zakłócają gospodarkę hormonalną roślin, co prowadzi do zmniejszenia plonu. Zastosowanie Kelpaku pomoże ustabilizować układ hormonalny roślin i złagodzić efekty stresów.

U rzepaków zasianych terminowo Kelpak wspomaga rozwinięcie silnego systemu korzeniowego, grubszej szyjki korzeniowej. Rośliny zaplanują więcej pędów bocznych, a dzięki intensywnej fotosyntezie zgromadzą większą ilość cukrów, co pomoże im lepiej przezimować i szybciej rozpocząć wegetację wiosną. W przypadku rzepaków sianych z opóźnieniem, Kelpak złagodzi działanie stresów odherbicydowych i zwiększy tolerancję roślin na wahania temperatur między dniem i nocą. Przyspieszy to rozwój roślin i zwiększy szanse dobrego przygotowania do zimy. Kelpak zaleca się stosować w fazie 3 - 4 liści, dawce 2 l/ha z dodatkiem adiuwanta lub nawozu mikroelementowego o lekko kwaśnym odczynie.

Kelpak w mieszaninie z Rootexem (1+0,4 l/ha), z dodatkiem adiuwanta, zalecano również stosować w uprawie zbóż ozimych, w fazie 3 - 4 liści. Preparaty te poprawiają ukorzenienie roślin, ich wzrost i plonowanie.

W trakcie spotkania firmy Chemirol prezentowano strategie nawożenia oraz jesienne programy ochrony rzepaku i zbóż ozimych. W ochronie herbicydowej rzepaku polecano mieszaninę preparatów Devrinol Top 375 SC i Metaz 500 SC, która ma szerokie spektrum działania i daje dobre rezultaty w zwalczaniu fiołka polnego. Zaprezentowano również nowość - Navigator 360 SL. Substancjami aktywnymi środka są chlopyralid, aminopyralid i pikloram. Preparat charakteryzuje nie tylko szerokie spektrum działania, ale również elastyczność w terminie zabiegu - można go stosować posiewnie lub powschodowo.
Wśród nowości Chemirolu zaprezentowano również herbicyd totalny Killer 360 SL (subst. akt. glifosat).

Podczas spotkania duży nacisk położono na stosowanie wspomagaczy - adiuwantów. Preparaty te poprawiają wnikanie substancji aktywnych środków ochrony roślin w struktury liści. Na stoisku przy poletkach pokazowych Łukasz Sobiech z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu prezentował uczestnikom działanie adiuwanta Asystent+. Uczestnicy mogli dowiedzieć się również, w jaki sposób w warunkach domowych można przeprowadzić podobne doświadczenie i sprawdzić jakość kupionego adiuwanta.

Przy poletkach pokazowych obecni byli również inni przedstawiciele kadry naukowej i reprezentanci firmy Chemirol. Dr Zuzanna Sawińska z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu udzielała informacji na temat chorób grzybowych, ochrony fungicydowej i zapraw nasiennych. Dr inż. Witold Szczepaniak (również z UP w Poznaniu) rozmawiał o ochronie herbicydowej roślin, a Grzegorz Pruszyński z IOR PIB Poznań - o szkodnikach i ich zwalczaniu.

Działanie środków ochrony roślin i nawozów, stosowanych w różnych dawkach, z dodatkiem adiuwanta lub bez, można było oglądać na ok. 100 obiektach doświadczalnych.

Na poletkach pokazowych zaprezentowano również ofertę odmianową różnych hodowców: 24 odmiany rzepaku i 12 zbóż. Wśród odmian rzepaku pokazano trzy nowości, w tym jedną populacyjną - ES Beata, i dwie mieszańcowe - DK Exfile oraz Sensation. DK Exfile jest odmianą wymagającą, ale za właściwą agrotechnikę potrafi odwdzięczyć się plonem nawet 51,2 dt/ha (ok. 119 proc. wzorca). Odmiana Sensation, pozostająca w trakcie rejestracji, charakteryzuje się dobrą zimotrwałością, znakomitą zdrowotnością roślin i odpornością na chlomazon, natomiast populacyjna odmiana ES Beata, oprócz dobrej zimotrwałości wykazuje odporność na suchą zgniliznę.

Spośród odmian zbóż na uwagę zasługują nowe odmiany: pszenicy ozimej - Linus, polecana szczególnie do uprawy w trudnych warunkach oraz pszenżyta ozimego - Agostino, intensywna odmiana o doskonałym potencjale plonowania.

Spotkanie pt. „Dni Pola" zorganizowała firma Chemirol, 30.06 br. w Budziejewie.