FARMA to nowa propozycja Międzynarodowych Targów Poznańskich, która zastąpi począwszy od tego roku odbywające się jesienią targi Polagra – Farm. Planując targi FARMA organizatorzy wzięli pod uwagę najlepsze doświadczenia Polagry, trendy i tendencje na rynku europejskim, specyfikę rynku polskiego, jak również opinie dotychczasowych wystawców i zwiedzających.
 
Czytelny podział branżowy
Targi FARMA zostały podzielone na cztery główne bloki tematyczne: hodowlę, ogrodnictwo (warzywnictwo i sadownictwo), leśnictwo oraz rozwój obszarów wiejskich. W ramach ekspozycji wystawcy zaprezentują m.in. zwierzęcy materiał hodowlany, wyposażenie budynków inwentarskich, pasze i dodatki paszowe, sprzęt i preparaty weterynaryjne, maszyny i urządzenia do zbioru kiszonek, zadawania pasz, materiał szkółkarski i nasienny oraz maszyny i narzędzia dla warzywnictwa i sadownictwa, chemię w ogrodnictwie, a także   szeroką ofertę maszyn i urządzeń stosownych w leśnictwie. Swoją ekspozycję będą miały ponadto firmy zajmujące się agrobudownictwem, nasionami rolniczymi i środkami transportu. FARMA będzie również okazją do skorzystania z porad firm i instytucji zajmujących się finansami, ubezpieczeniami i doradztwem w rolnictwie.
 
Równolegle z FARMĄ odbędą się:
XXII Krajowa Wystawa Zwierząt Hodowlanych podczas której najlepsi hodowcy w kraju zaprezentują najpiękniejsze okazy zwierząt niemal wszystkich ras. Najlepsze z nich zostaną nagrodzone tytułami czempiona. Wystawie towarzyszyć będą ekspozycje Francji i Wielkiej Brytanii,  Internetowa giełda kwot mlecznych oraz Forum Weterynaryjno - Hodowlane.

Krajowa Wystawa Ogrodnicza, w której udział weźmie ponad 100 producentów, sprzedawców i dystrybutorów m.in. warzyw, owoców, roślin ozdobnych i materiału szkółkarskiego. Najważniejsze osiągnięcia w produkcji i hodowli zaprezentowane podczas Wystawy zostaną nagrodzone Złotymi Medalami Krajowej Wystawy Ogrodniczej.

Forum Leśne pod hasłem Człowiek – Las – Drewno, którego głównym tematem będą „Szkody powodowane przez zwierzynę w lasach i na polu”.
 
Praktyczna wiedza
Targom FARMA towarzyszyć będzie interesujący cykl konferencji i seminariów, dotykających najbardziej aktualnych problemów i perspektyw rozwoju dla poszczególnych bloków tematycznych. Planowane są m.in. seminarium „Odnowa Wsi – szanse i zagrożenia”, „Fundusz Sołecki - trampoliną odnowy wsi”, konferencja Bioenergia w rolnictwie, VI Okrągły stół rolniczy - Rolnictwo dla energetyki oraz Konferencja agroturystyczna.
 
Bogata oferta wystawców z zakresu z techniki rolniczej pojawi się na terenach wystawowych MTP w ramach Międzynarodowych Targów Mechanizacji Rolnictwa Polagra – Premiery, które odbędą się w lutym 2008 roku.  
 

Źródło:  Międzynarodowe Targi Poznańskie