Oto ich wykaz wg listy sporządzonej przez PKW, wraz z liczbą głosów i procentem głosów zdobytych w okręgu:

Ardanowski Jan Krzysztof - magister inżynier rolnictwa (1484, 4,22 proc.);

Żaczek Jarosław - inżynier rolnictwa (11278, 2,45 proc);

Łopata Jan Zbigniew - inż rolnik (8725, 1,90 proc.);

Ozga Krystyna Ewa - inżynier rolnik (9207, 3,53 proc.);

Polak Piotr Stanisław - rolnik (9022, 2,65 proc.);

Olejniczak Cezary Roman - rolnik (7082, 2,08 proc.);

Niedziela Dorota - lekarz weterynarii (6166, 2,58 proc.);

Sztorc Andrzej Stefan syn Stefana - rolnik, przedsiębiorca (7087, 2,75 proc.),

Pawlak Waldemar - rolnik (24491, 8,86 proc.);

Maliszewski Mirosław Wojciech - rolnik/ogrodnik (9815, 3,80 proc.);

Sawicki Marek Wacław - inżynier rolnictwa (23901, 6,98 proc.);

Gołojuch Kazimierz Edward - inżynier mechanizacji rolnictwa (12311, 2,69 proc.);

Plocke Kazimierz Florian - inżynier rolnik (18452, 4,07 proc.);

Hoppe Teresa Jadwiga - inżynier ogrodnik (7552, 1,66 proc.);

Babalski Zbigniew - inż. rolnictwa (7217,      3,69 proc.);

Walkowski Piotr - inż. zootechnik (6331, 1,87 proc.);

Grzeszczak Eugeniusz Tomasz - magister inżynier rolnik (9648, 3,68 proc.);

Ajchler Romuald Kazimierz - rolnik (9362, 3,60 proc.);

Kalemba Stanisław - inż. rolnik (10597, 4,08 proc.).