Konkursowym zadaniem jest przygotowanie projektu kalendarza na rok 2024 zatytułowanego "JEŻ-owe inspiracje: 12 mocy w 12 miesięcy", składającego się z okładki i 12 plansz, po jednej na każdy miesiąc.

Kalendarz powinien zawierać informacje dotyczące żywności i prawidłowego żywienia, inspirowanego programem edukacyjnym Junior-Edu-Żywienie (JEŻ).

Plansze mogą zawierać m.in. plakaty, grafiki, receptury na potrawy, komiksy, rysunki, zalecenia żywieniowe w formie haseł wierszowanych, zaznaczone w roku dni związane z żywieniem, żywnością itp.

Termin nadsyłania prac to 30 kwietnia 2023 roku.

Konkurs jest częścią program Junior-Edu-Żywienie - wspólnej akcji MEiN i MZ

Program realizowany jest w całej Polsce przez specjalistów z Instytutu Nauk o Żywieniu Człowieka Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego i Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH - Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie (NIZP PZH - PIB).

Ponad 15 tys. nauczyciel z prawie 2,2 tys. szkół zgłoszonych do programu weźmie udział w certyfikowanych szkoleniach. Otrzymują oni opracowane przez ekspertów materiały edukacyjne, w tym scenariusze lekcji z kartami do ćwiczeń dla uczniów.


dukacji żywieniowej są zajęcia praktyczne. Dlatego też w ośrodkach akademickich w całej Polsce, które uczestniczą w programie, będą tworzone klasopracownie. Pierwsza działa już w NIZP-PZH.

Klasopracownie zostaną wyposażone w niezbędny sprzęt umożliwiający przeszkolenie nauczycieli w ich regionach z zakresu edukacji żywieniowej. Szkolenia będą prowadzone z wykorzystaniem materiałów edukacyjnych i instruktażowych przygotowanych przez NIZP PZH - PIB.