Minister przyjechał do Łodzi, by wziąć udział w spotkaniu ze środowiskiem rolniczym z województwa łódzkiego. Odbywa się ono w ramach cyklu konferencji "Wzmacniamy polskie rolnictwo", organizowanych przez resort i urzędy wojewódzkie w całym kraju. Ich celem jest prezentacja efektów i założeń polityki rządu dot. rolnictwa.

Łódzkie jest czwartym województwem, w którym obywa się taka debata. Pierwsza konferencja miała miejsce pod koniec stycznia w Lublinie.

Podczas sobotniej konferencji prasowej szef resortu przypomniał, że do końca 2018 r. zostaną przygotowane wojewódzkie Programy Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2020-26, które uwzględnią specyfikę poszczególnych regionów. Zwrócił uwagę, że takie regionalne programy ma już większości państw Unii Europejskiej.

- Moja wizyta w województwach ma na celu zainicjowanie powstania w nich zespołów, których zadaniem będzie wskazanie priorytetów, określenie najważniejszych potrzeb na swoim terenie w zakresie rolnictwa i obszarów wiejskich - mówił.

Wyjaśnił, że przy ustalaniu tych potrzeb zespoły mają współpracować z przedstawicielami wojewodów, administracją rolną, a także izbami rolniczymi, samorządami i branżowymi związkami.

Jurgiel odniósł się również do reformy instytutów badawczych przygotowywanej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Resort nauki planuje stworzenie Narodowego Instytutu Technologicznego (NIT), który zapewni transfer wiedzy do gospodarki i efektywną współpracę z przedsiębiorcami. Będą w nim skupione instytuty badawcze o największym potencjale naukowym.

- Problem, który musi być w tym roku rozwiązany, to sprawa reformy instytutów badawczych. W mojej gestii jest 10 instytutów naukowo-badawczych. Część z nich będzie przekazana do NIT-u, część ma zostać w resorcie rolnictwa. Pracujemy nad tym - powiedział.

Minister przypomniał również, że rozwój obszarów wiejskich jest wpisany w Strategię na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, za którą odpowiedzialny będzie rząd, a nie tylko minister rolnictwa.

Podczas spotkania z dziennikarzami, na którym obecni byli również m.in. wojewoda łódzki Zbigniew Rau i wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi poseł PiS Robert Telus, zwrócono również uwagę, że w Polsce będą działały dwie agencje rolne. Jedna z nich będzie agencją płatniczą i tę rolę pełnić ma Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Drugą będzie Krajowy Ośrodek Wsparcia, który przejmie zadania realizowane przez ARR i Agencję Nieruchomości Rolnych.