„Mój Rynek” to program adresowany do samorządów miast do 50 tys. ludności. W ramach, którego na jesieni powstanie blisko 300 targowisk.

- Sprzedaż produktów bezpośrednio przetworzonych w gospodarstwie pozwoli na wyeliminowanie wielu pośredników i pokaże rzeczywiste relacje cen żywności – powiedział minister i dodał, że - nowoczesne targowiska pozwolą konsumentom na zakup świeżych produktów wysokiej jakości.

Jak podkreślał minister, program pozwoli na stworzenie takich miejsc, gdzie wytworzą się więzi pomiędzy kupującymi i sprzedającymi, a relacje nie będą anonimowe, jednocześnie wzmocni się konkurencja pomiędzy producentami.